upvc

 

UPVC مـاده اوليه ساخت درو پنجره های مدرن UPVC می باشد که از مخفف کلمات ( UN Plasticiedploy Vinly Chloride  ) تشکيل شده است .

اين ماده به علت تشکيل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام ، نوعی ترموپلاست محسوب می شود .

در فرآيند توليد UPVC با افزودن مواد مختلفی چون : ضربه گيرها  ( Impact Modifier  ) ، مواد ضد احتراق    (  Heat Stabilizer ) پرکننده ها ( Fillers  ) ، کمک کننده ها ( Processing Aids  ) ، روان کننده های داخلی و خارجی ( External & Internal Lubricants  ) و رنگهای صنعتی ( Pigment  ) به دو ماده اصلی فوق ، ترموپلاست UPVC  بدست می آيد .

مزايای پنجره  UPVC  :

1)   صرف جويی در مصرف انرژی .

2)   جلوگيری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان و مقاومت در برابر مواد شيميايی .
http://instagram.com/alutat1965